ZARZĄD REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIEDLCACH
  Aktualności
 
  14 sierpnia 2014 r. - Biała Podlaska
  
Poczet Sztandarowy Zarządu siedleckiego uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru Kołu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Białej Podlaskiej.


  11 listopada 2014 - Iganie
  
   Delegacja nasza składa wiazankę pod pomnikiem w Iganiach.

    10 kwietnia 2015r. - Iganie
  
   Cmentarz Wojenny w Siedlcach
  
Delegacja Zarządu Rejonowego i Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego składa wiązankę pod pomnikiem na Cmentarzu Wojennym z okazji rocznicy wyzwolenia Siedlec spod okupacjii  hitlerowskiej

  
Na prośbę ppłka Jana Piekarta delegacja udała się z Cmentarza Wojennego na Cmentarz Miejski nad grób pisarza mjra pil. Bohdana Arcta.

   15 sierpnia 2015 r - Swięto Wojska Polskiego
  

    12 września 2015 r. - Kałuszyn  

   
Członkowie ZŻWP wraz z innymi delegacjami składają wiązanki na cmentarzu w Kałuszynie. Młodzież gimnazjum im. 6. P.P. Legionów J. Piłsudskiego w Kałuszynie przyjęła nas i ugościła bardzo serdecznie.
   11 listopada 2015 r. - Swięto Niepodległości w Iganiach
   
Nasza delegacja pod pomnikiem w Iganiach

    8 kwietnia 2016 r. - Iganie
  
Tym razem zmieniono datę uroczystości pod pomnikiem w Iganiach, bo 10 kwietnia w Siedlcach obchodzona będzie rocznica katastrofy smoleńskiej. Staramy się, by co roku nasza delegacja brała udział w obchodach rocznicy bitwy pod Iganiami.

  
Na uroczystość przybył prezydent miasta Siedlce. Ważnym elementem obchodów jest też obecność miłośników dawnego uzbrojenia.

 5 czerwca 2016 r. - Kałuszyn

    

Członkowie Zarządu Rejonowego wzięli udział w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski zorganizowanych w Kałuszynie przez dyrekcję, kadrę pedagogiczną i pracowników Gimnazjum im.6. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego. Kontakty nasze ze społeczeństywem Kałuszyna są  żywe i ciepłe. 
     

12 września 2016 r. w Kałuszynie
W ten upalny dzień delegacja nasza na zaproszenie władz Kałuszyna, jak co roku, uczestniczyła w obchodach rocznicy bitwy o Kałuszyn. To już 77 rocznica zwycięskiej bitwy z najeźdźcą. Mieszkańcy doceniają ten wysiłek wojenny, choć polskie oddziały musiały miasto opuścić. Burmistrz Kałuszyna p. Marian Soszyński wraz z lokalnymi działaczami czynią bardzo wiele, by pamięć o tamtych dniach ciągle była żywa. Zaprasza się kombatantów, członków różnych organizacji, mieszkańców i uczniów szkół do udziału w obchodach rocznic bitwy. Zaproszenie otrzymał także nasz Zarząd. Zaprosiliśmy pana burmistrza do wspólnego z nami zdjęcia.
    
Od lewej stoją: płk Teodor Woliński, burmistrz Kałuszyna - Marian Soszyński, mjr Tadeusz Buzuk.

W obchodach rocznicy bitwy wziął udział p. Czesław Mroczek, sekretarz stanu w MON (2011-2015), poseł na  Sejm RP, kałuszynianin z urodzenia:
    
Członkowie siedleckiego Zarz. Rejonowego wśród uczestników uroczystości:
    

Choć szeregi weteranów i kombatantów systematycznie topnieją, na Placu Kilińskiego pojawiają się nowi przedstawiciele lat minionych tak, jak ten rotmistrz ze swoją szablą:
    

Płk Jan Smotryś (w mundurze) i emerytowani oficerowie stawiają się dość licznie na obchody rocznic bitwy kałuszyńskiej:
                     

Przychodzi czas, gdy weterani nie są w  stanie sprostać fizycznie wystąpieniom ze sztandarem. Postanowili oni przekazać swój sztandar uczniom Gimnazjum im. 6. Pułku Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie. Przekazanie odbyło się uroczyście i dało powody do wzruszeń zarówno przekazującym jak i przejmującym sztandar. Ma to także znaczenie wychowawcze w kształtowaniu ludzi młodych:
   

Z Placu Kilińskiego przemaszerowano na cmentarz, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Oto wojskowe poczty sztandarowe:
     
     
W kompanii honorowej wojsk lotniczych znalazła się także płeć piękna. Kobieta dzielnie znosiła skwar i nie ustępowała innym kolegom:
     
Po uroczystościach gości podjęto obiadem w kałuszyńskim gimnazjum. Jest to świadectwo gościnności i troski o przyjezdnych uczestników uroczystości, a także okazja do rozmów i nawiązywania znajomości. Władze miasta, kadra pedagogiczna, komitety rodzicielskie i uczniowie stanęli na wysokości zadania. Smakowało nam wybornie:
     
    
   

Dyrektor gimnazjum, p. Maria-Bożena Bartosiak z uczennicą gimnazjum troskliwie doglądały stołu. Uśmiechy obu pań to bardzo miły dodatek:
     
Do swych domów powracaliśmy bardzo zadowoleni. Byliśmy świadkami wychowawczej roli, jaką uroczystości takie spełniają, pamięci społeczeństwa Kałuszyna o wysiłku zbrojnym Polski podczas II wojny światowej i ich szacunku dla krwi tu przelanej, szacunku dla żołnierskiego munduru. Miasto ma dobrych i odpowiedzialnych gospodarzy.
21 stycznia 2017 r.  - Biała Podlaska
W Białej Podlaskiej odbyło sie zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła naszego Związku. Uczestniczyła w nim delegacja w osobach prezesa i sekretarza Zarządu Rejonowego w Siedlcach. Pełniący dotychczas funkcję prezesa Koła bialskopodlaskiego płk Rudolf Somerlik zrezygnował z kandydowania do zarządu Koła w nowej kadencji. Na nowego prezesa został wybrany ppłk dypl. inż. Kazimierz Dyczkowski 

Sprawozdanie składa płk Rudolf Somerlik. Po jego prawej ręce siedzą: prezes Zarządu Rejonowego w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk, sekretarz koła - ppłk Zbigniew Bojko i członek zarządu - chor. Grzegorz Sałański:
     

Po wybraniu nowego prezesa nastąpiło przejęcie sztandaru Koła. Na zdjęciu - przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu przez nowego prezesa:
                              Więcej na podstronie Koła w Białej Podlaskiej

24 lutego 2017 r. - Garwolin
W kole garwolińskim odbyły się wybory nowego zarządu. W zebraniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu Rejonowego w Siedlcach: prezes - mjr Tadeusz Buzuk oraz sekretarz - st. chor Jerzy Bareja. Prezesem Koła został wybrany ponownie st.chor. w st. spoczynku - Marian Kaczkowski. Była gorąca dyskusja i były wyróżnienia medalami pamiątkowymi: 
     Była także kawa, herbata i przygotowane przez członkinie koła pączki:

    

Wprawdzie pomieszczenie do zebrań nie jest nadto obszerne, to jednak koło nie poddaje się trudnościom i działa, kontynuuje dobrą współpracę z władzami miasta oraz gospodarzem obiektu: Ochotniczą Strazą Pozarną.

26 kwietnia 2017 r. odbył się X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Rejonowego naszego Związku, na których gościliśmy :
- przedstawiciela Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - płka w st. spocz. Aleksandra Kubackiego,
- Prezydenta Miasta Siedlce - Wojciecha Kudelskiego,
- Wójta Gminy Siedlce - Henryka Brodowskiego,
- Dyrektora WSPLek - dr Urszulę Szyszło,
- Naczelnika Wydziału Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego - ppłka dr Jerzego Pawlika,
- Dyrektora SPZOZ Siedlce - Mirosława Leśkowicza,
- Kapelana Garnizonu Siedlce - ks. płka Andrzeja Dziwulskiego,
- Prezesa Koła Związku Kombatantów, Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych w Siedlcach - kpt.w st. spocz. Ryszarda Chraniuka. 
 
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Rejonowego Związku w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk:

    

Decyzją Zarządu Rejonowego ZZWP w Siedlcach zostały wyróżnione medalami pamiątkowymi osoby wspierające naszą działalność: 
    
oraz niektórzy członkowie Zwiazku:
    
    
Medale wręczył poproszony o to płk Aleksander Kubacki. 

Po zakończeniu części oficjalnej dokonano wyboru członków Zarządu Rejonowego na nową kadencję. Nowy Zarząd dał się sfotografować wraz z przedstawicielem Zarządu Głównego naszego Związku:
    
Osoby wybrane do Rejonowej Komisji Rewizyjnej i do Rejonowego Sądu Kolezeńskiego:    

     

    

I tym razem nasz gość został zaproszony do zdjęcia. Dziękujemy Panie Pułkowniku.


XI Zjazd Delegatów Związku Zołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku 

Zjazd obradował w dniach 27 i 28 czerwca 2017 roku wypełniając tym cele i zadania statutowe. Dokonano oceny działalności Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017 r. i wybrano władze naczelne Związku na kadencję 2017-2021r. Nasz kolega i Prezes Zarządu Rejonowego w Siedlcach został ponownie członkiem Zarządu Głównego ZZWP, co odnotowujemy z wielka satysfakcją. 
     
Kolega mjr w st. spocz. Tadeusz Buzuk (oznaczony kropką) wśród członków Zarządu Głównego ZZWP kadencji 2017 - 2021 r.
   

       
Z satysfakcją stwierdzamy, że nasz kolega Tadeusz Buzuk po raz czwarty jest wybrany do władz najwyzszych Związku Zołnierzy Wojska Polskiego. Gratulujemy.

Jak co roku w Kałuszynie.
Jest już tradycją, że Zarząd Rejonowy Związku Zołnierzy Wojska Polskiego w Siedlcach jest zapraszany na uroczystości rocznicowe bitwy kałuszyńskiej w 1939 r. Tak było i w tym roku. Władze miasta starają się, by obchody te miały poważny, wychowawczy charakter. Główne uroczystości odbyły się na Placu Kilińskiego:
 
      
      
      
     
ZR ZZWP w Siedlcach reprezentowali: płk w st. spocz. Jarosław Tkaczenko, płk w st. spocz. Teodor Woliński (obaj w czołówce zdjęcia), płk w st. spocz. Jan Smotryś oraz st.chr. w st. spocz. Jerzy Bareja.    
     
     
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali na miejscowy cmentarz:
   
Swoistym akcentem obchodów był udział ułanów. Krechowiacy prezentowali się wspaniale:
    
Wśród maszerujących byli urzędnicy Urzędu Miejskiego z burmistrzem, miejscowi działacze, ludzie oświaty, uczniowie szkół itp. Było także wiele umundurowanych osób np. komendant WKU w Siedlcach:
    

Natura poddała wszystkich próbie spuszczając z chmur obfity deszcz. Mundurowi znosili to cierpliwie. Ułani dotrwali do końca uroczystości. 
Ojcowie miasta zaprosili przyjezdnych gości na poczęstunek do tutejszego gimnazjum. Jak zwykle smakowało, a młodzi uczniowie donosili ciepłą strawę gościom. Oto ułani krechowieccy z bliska: 
     

I tym razem wracaliśmy do domów z poczuciem satysfakcji z uczestniczenia w ważnym wydarzeniu. Mamy świadomość, że istnieje w Polsce miasto niewielkie, lecz składajace sie z aktywnego społeczeństwa, którym kieruje mądry gospodarz. Życzymy powodzenia Panie Burmistrzu.

11 listopada 2017 r. w Iganiach
Jak co roku, nasza delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem w Iganiach: 
   

Wśród zebranych przy pomniku odnajdujemy autora ksiązki o bitwie pod Iganiami - dra Rafała Dmowskiego (z cieniem na twarzy):
     
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (4 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=