ZARZĄD REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIEDLCACH
  Koło w Siedlcach
 

    
           Działalność Zarządu Rejonowego jest sprzężona z działalnością Koła ZŻWP z racji korzystania z tych samych pomieszczeń. Sprzyja to bezpośrednim uzgodnieniom między oboma zarządami. Stąd wynika mniejszy zasób zdjęć i informacji o Kole.
  
Siedleckie Koło ZŻWP na jednym ze swych okresowych spotkań. Jedno z tych,które odbyło się w dotychczasowej siedzibie. Zarówno Zarząd Rejonowy, jak i Koło zostały zmuszone do szukania nowej siedziby (przynajmniej tymczasowo).
   
   

 Wrocław - 15 sierpnia 2016 r.

   
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. 
Ten ułan trafił na stronę naszego Koła z powodu zachowania wobec mnie, emerytowanego żołnierza zauroczonego widokiem jadącego patrolu konnego na lub z uroczystości Święta Wojska Polskiego we Wrocławiu. Ujrzawszy biegnącego ku niemu starszego pana z aparatem fotograficznym, uprzejmie i elegancko, patrząć w obiektyw, zasalutował. 

      Z zebrania w dniu 22 września 2016 r.
 Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów okolicznościowych członkom Koła:
    

 Dyplom okolicznościowy otrzymał także ppłk Jan Piekart:
    

    Zdjęcie zespołowe:
    
   By uwiecznieni byli wszyscy uczestnicy spotkania, kol. Piekart zrobił jeszcze jedno zdjęcie:
    

   Grudzień 2016 roku
  Kończy się kolejny rok działalności Koła. Od kilku miesięcy spotykamy się w nowej siedzibie. Kierowniczka Ośrodka okazała nam wiele życzliwości, dlatego postanowiliśmy jej okazać zadowolenie ze współpracy. Skromne podziękowanie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jak widać, sprawiło jej wielką przyjemność: 

    

  Prezes Zarządu Rejonowego w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk - odczytuje listy gratulacyjne przed wręczeniem ich ppłk. Stanisławowi Frączkowi i płk. Kazimierzowi Woźnemu. Towarzyszy mu Prezes Koła - płk Teodor Woliński:
    

Płk Kazimierzowi Woźnemu gratuluje Prezes Koła - płk Teodor Woliński:

   

 Medalem dekorowany jest chor. sztab. Felks Kowieski, sekretarz i jeden z najaktywniejszych członków naszego Koła:
    

   Na koniec zebrania dwa wspólne zdjęcia członków Koła:

    
    

 9 marca 2017 r.
 zebranie sprawozdawczo-wyborcze
           
     W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu koła 9 marca 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na wniosek ustępujacego prezesa rozpatrzono prośbę płka Jana Smotrysia o przyjęcie do koła siedleckiego. Mimo znacznej odległości zamieszkania nasz kolega wyraził wolę częstych kontaktów.
     Przystąpiono do głównej części zebrania. Sprawozdanie z działalności koła złozył płk Teodor Woliński, po czym nastąpiło uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów.
       O złozenie sprawozdania z działalnosci Komisji Rewizyjnej Koła poproszono ppłka Stanisława Frączka, który na zakończenie sprawozdania złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła. Absolutorium zostało przegłosowane jednomyślnie, a po nim przystąpiono do dyskusji, w której przewijał się najczęściej temat zmian sposobu naliczania emerytur i rent, czekających na rozpatrzenie przez Sejm RP. Dyskusje podsumował członek Zarządu Głównego Związku i prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk:

    
Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu koła nr 1 w Siedlcach. Nowowybrany zarząd odbył pierwsze swoje posiedzenie, podczas którego ustalone zostały funkcje w zarządzie:
     
 Nowy zarząd Koła: prezes - płk w st. spocz. Jarosław Tkaczenko(siedzący po prawej), wiceprezes - ppłk pil. w st. spocz. Jan Piekart (stoi I-szy od lewej), sekretarz - kpt w st. spocz. Jerzy Garbaczewski (stoi II-gi od lewej), skarbnik - st. chor. w st. spocz. Jerzy Bareja (stoi IV-ty od lewej), członkowie zarządu - płk w st. spocz. Teodor Woliński (siedzi po lewej) i płk w st. spocz. Jan Smotryś (stoi III-ci od lewej)

20 kwietnia 2017 r.
Mjr Stanisław Tylingo należy do Związku od 18 marca 1981 r.
    
 Na dzisiejszym zebraniu oświadczył ze smutkiem, ze chociaz jest jednym z założycieli Koła, to ze względu na swój wiek (90 lat) oraz bardzo zły stan zdrowia, musi złamać zasadę, ze "kapitan schodzi ostatni" i pożegnać się z nami. Koledzy powstali i milcząc uszanowali jego decyzję. Wiemy, że była to dla niego decyzja trudna.

 Wycieczka do Sankt Petersburga 10-16 lipca 2017 r.
 Trzej członkowie naszego Koła w ramach UTW Siedlce uczestniczyli w wycieczce do Wenecji Północy. Jak zwykle, natura nie omieszkała nas zapoznać z typowym klimatem miasta i pozwoliła poznać nie tylko uroki "białych nocy" ale i słońce i deszcz. Taki tam klimat. Zanim dotarliśmy do celu, zwiedziliśmy Wilno:

    
    Kol. Jan z małzonką i kol. Teodor pod Ostrą Bramą w Wilnie.

  Po zwiedzeniu Wilna autokar zawiózł nas do Rezekne na Łotwie, gdzie spędziliśmy noc:

    

  W Sankt Petersburgu plucha:

    
    

     ... ale było i słonecznie:
     
      Od lewej stoją koledzy z Koła siedleckiego: Teodor Woliński, Jan Piekart, Jerzy Bareja

   Koniecznie trzeba było zobaczyć "Aurorę":
    

   W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Kowna:
    

  Nowy prezes, nowe zwyczaje.

Były już próby zorganizowania zebrania z piknikiem dla członków siedleckiegoKoła, lecz nie zostały one zrealizowane. Nowy prezes Koła postanowił przełamać wszelkie opory i zwołać zebranie na działkach, gdzie pomieszczenia i teren pozwalały na przyjęcie większej grupy ludzi.
Wybrano 7 września 2017 r. na termin "plenerowego" zebrania bez względu na pogodę. Postanowiono zaprosić małżonki i działkowiczów, by upowszechnić idee działania naszego Związku.

    

  Zebranie otworzył prezes Koła - płk Jarosław Tkaczenko:
 
   

    Pogoda nie zepsuła nam nastrojów:      
 
   
    

 Kilku kolegów zostało wyróznionych medalami zwiazkowymi. Poniżej prezes Zarządu Rejonowego i prezes koła z odznaczonymi:
    

  Po części oficjalnej wszyscy poszli na kiełbaski, które podpiekaliśmy nad paleniskiem:

    
    
  Po zakończeniu spotkania większość uznała, że pomysł należy uznać za trafiony. Nie przeszkodziła pogoda. Nastroje były dobre i optymistyczne. Pierwsze lody zostały więc przełamane.

  Zebranie w dniu 14 grudnia 2017 r.
  Wiele wskazuje na to, że to nasze ostatnie zebranie w gościnnym OSK LOK w Siedlcach, gdyż obiekt podlega likwidacji. Członkowie koła zdecydowali kontynuować działalność bez względu na trudności lokalowe. Będziemy szukali nowej siedziby. O tym poinformował prezes koła - płk Jarosław Tkaczenko:

        
            
    
     Kolega Jan Piekart jest członkiem nie tylko naszego Związku.
  Jest przecież pilotem.

    

  Podziękowanie kierowniczce Ośrodka LOK za dotychczasową gościnność i życzliwą współpracę:
    

  Ppłk Piotr Robak został odznaczony medalem związkowym przez prezesa Zarządu Rojonowego w Siedlcach - mjra Tadeusza Buzuka:
    

  Członkowie koła zostali takze uhonorowani dyplomami okolicznościowymi. Otrzymali je: prezes koła płk Jarosław Tkaczenko oraz ppłk Stanisław Frączek:
    

  Nie ma nic cennniejszego dla zespołów ludzkich, niż koleżeńskie, czy sąsiedzkie przyjaźnie. Koło siedleckie robiło i robi wszystko, by była należyta współpraca z Zarządem Rejonowym i innymi kołami rejonu. Rok 2017 kończy się troskami związanymi z siedzibą, lecz cieszy samozaparcie członków koła w kontynuowaniu działalności. 

 Zebranie "konspiracyjne" - 15 lutego 2018 r.
 Likwidacja oddziałów Ligi Obrony Kraju spowodowała konieczność szukania nowej siedziby dla Zarządu Rejonowego i naszego Koła. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż o odpowiednie lokale w Siedlcach jest trudno. Nauczony doświadczeniami z zebraniem podczas złej pogody na działkach pracowniczych zarząd koła postanowił skorzystać z pomieszczeń piwnicznych w blokach mieszkalnych. Był pewien niepokój, że członków koła może to zniechęcić, jednak pokazali oni determinację w kontynuowaniu działalności Związkuw Siedlcach. Na zebranie stawiła się większość kolegów i program został zrealizowany w całości. Jest to dowód potrzeby istnienia Związku. Możemy sie spotykać i mieć radość ze wspólnego ze sobąprzebywania. Jest to chyba najważniejsza zaleta działalności związkowej. Wbrew oczekiwaniom części władz państwa nie poddajemy
 się występującym trudnościom i nadal działamy. Liczymy jednak na to, że znajdziemy jakąś siedzibę.

   

 Po omówieniu ubiegłego roku przyszedł czas na odznaczenia dla wyróżniających się kolegów. Medalem związkowym został odznaczony kol. płk Jan Smotryś:
    

  oraz kol. kpt. Władysław Kotlarz:
     

  Zebranie u kolegi 
  Kłopoty lokalowe skłaniają nas do poszukiwania rozwiązań dla podtrzymania spójności w kole. Tym razem w dniu 10 maja 2018 r. gościnności udzielił nam członek koła - kpt. w st. spocz. Władysław Kotlarz. Doznaliśmy w domu kolegi serdecznego przyjęcia. Była kiełbaska z grilla i nie tylko. Gospodarzom domu serdecznie dziękujemy. 
 Tego rodzaju spotkania pozwalają na rozluźnienie atmosfery i nawiązywanie głębszych kontaktów między członkami koła. Na zakończenie zebrania okresowego zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, do którego zaprosiliśmy gospodynię domu - panią Janinę Kotlarz:
     
  Podziękowanie
 Kolegom z siedleckiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego serdecznie dziękuję za uczestnictwo dnia 22 czerwca 2018 r. w ceremoniach pogrzebowych mojej matki. Uznaję ten fakt za dowód koleżeństwa i przyjaźni panujących w szeregach Naszego Związku. Jerzy Bareja

    Zarząd Rejonowy i Zarząd Koła ZŻWP w Siedlcach w dniu 26 maja 2018 r. zorganizowały podróż polowo-historyczną w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. 

 W Kocku delegacja ZR złożyła wiązankę biało-czerownych kwiatów przy pomniku poświęconym gen. Franciszkowi Klebergowi i jego bohaterskim żołnierzom:

     
     
     
     

   Zwiedzając Muzeum Szkoły Orląt w Dęblinie korzystaliśmy z wiedzy naszego kolegi Jana Piekarta - absolwenta tej legendarnej już uczelni. Tu także delegacja złożyła wiazankę kwiatów:

     
     
        
      
     
A oto jeden z eksponatów muzeum. Jest to śmigłowiec, który w celach ratowniczych lądował na wodzie. Ratownicy mogli także spuszczać się do ratowanego na linie i wciągać go na pokład jednostki:       
      

      

W Doświadczalnym Ośrodku Hodowli Storczyków w Stężycy:
      
      
      
        
      
Wszyscy wracali do domów zadowoleni z wycieczki, a ci którzy planowali w niej swój udział, lecz z poważnych powodów musieli zrezygnować, zazdrościli (z redaktorem strony włącznie).

13 września 2018 r - migawki z zebrania okresowego Koła
Mimo, że ciągle jeszcze nie przydzielono nam odpowiedniego do działalności związkowej pomieszczenia, Koło nasze czyni wszystko, by zebrania okresowe, a także dyżury zarządu odbywały się systematycznie. Działa wewnętrzny, organizacyjny system powiadamiania, zaś zebrania odbywają się zależnie od aury i możliwości lokalowych członków siedleckiego Koła ZŻWP.
Jeden z kolegów ponownie nas do swego domu zaprosił i zebranie odbyło się w ciepłej, koleżeńskiej atmosferze: 
      
      

Część kolegów została uhonorowana związkowymi medalami: 
     

Bardzo nas ujęła gościnność pani domu. Postanowiliśmy więc podziękować jej drobiazgami przydatnymi w gospodarstwie:
     

Okazuje się, że trudne czasy są doskonałym sprawdzianem spójności w grupach społecznych. Koło siedleckie ZŻWP zdaje ten egzamin pozytywnie, co z satysfakcją odnotowujemy. 

Spotkanie opłatkowe 21 grudnia 2018 r.
Nie mając stałego pomieszczenia dla działalności statutowej Zarządu Rejonowego, jak i Zarządu Koła ZŻWP w Siedlcach jesteśmy zmuszeni korzystać z gościnności instytucji siedleckich. Dla odbycia spotkania opłatkowego gościnności tym razem udzielił nam dyrektor SP ZOZ - pan mgr Mirosław Leśkowicz.
Zanim przystąpiliśmy do dzielenia się opłatkiem, odbyło się zebranie okresowe, na którym omówione zostały bieżące sprawy koła.
          
          
      

Dyrektor SP ZOZ w Siedlcach za bardzo dobrą współpracę z siedleckimi ogniwami Związku Żołnierzy Wojska Wojska Polskiego i życzliwy do nich stosunek, został na wniosek Zarządu Rejonowego odznaczony Zł. Krz. Zasł. dla ZŻWP, co członkowie siedleckiego Koła przyjęli z wielkim uznaniem:

      

Powtarzające się problemy lokalowe skłaniają Zarząd Rejonowy do ciągłych zabiegów zmierzających do uzyskania odpowiedniego pomieszczenia. Jest szansa, że nowy prezydent miasta przydzieli nam jakiś lokal. Postawy kolegów, którzy pomimo piętrzących się przeciwności chcą się spotykać i działać, napawają optymizmem. 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (8 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=