ZARZĄD REJONOWY ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO W SIEDLCACH
  Koło w Siedlcach
 

    
Działalność Zarządu Rejonowego jest sprzężona z działalnością Koła ZŻWP z racji korzystania z tych samych pomieszczeń. Sprzyja to bezpośrednim uzgodnieniom między oboma zarządami. Stąd wynika mniejszy zasób zdjęć i informacji o Kole.
  
Siedleckie Koło ZŻWP na jednym ze swych okresowych spotkań. Jedno z tych,które odbyło sie w dotychczasowej siedzibie. Zarówno Zarząd Rejonowy, jak i Koło zostały zmuszone do szukania nowej siedziby (przynajmniej tymczasowo).
   
   

Wrocław - 15 sierpnia 2016 r.

   
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. 
Ten ułan trafił na stronę naszego Koła z powodu zachowania wobec mnie, emerytowanego żołnierza zauroczonego widokiem jadącego patrolu konnego na lub z uroczystości Święta Wojska Polskiego we Wrocławiu. Ujrzawszy biegnącego ku niemu starszego pana z aparatem fotograficznym, uprzejmie i elegancko, patrząć w obiektyw, zasalutował. 

Z zebrania w dniu 22 września 2016 r.
Spotkanie było okazją do wręczenia dyplomów okolicznościowych członkom Koła:
    

Dyplom okolicznościowy otrzymał także ppłk Jan Piekart:
    

Zdjęcie zespołowe:
    
By uwiecznieni byli wszyscy uczestnicy spotkania, kol. Piekart zrobił jeszcze jedno zdjęcie:
    

Grudzień 2016 roku
Kończy się kolejny rok działalności Koła. Od kilku miesięcy spotykamy się w nowej siedzibie. Kierowniczka Ośrodka okazała nam wiele życzliwości, dlatego postanowiliśmy jej okazać zadowolenie ze współpracy. Skromne podziękowanie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jak widać, sprawiło jej wielką przyjemność: 

    

Prezes Zarządu Rejonowego w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk - odczytuje listy gratulacyjne przed wręczeniem ich ppłk. Stanisławowi Frączkowi i płk. Kazimierzowi Woźnemu. Towarzyszy mu Prezes Koła - płk Teodor Woliński:
    

Płk Kazimierzowi Woźnemu gratuluje Prezes Koła - płk Teodor Woliński:

   

Medalem dekorowany jest chor. sztab. Felks Kowieski, sekretarz i jeden z najaktywniejszych członków naszego Koła:
    

Na koniec zebrania dwa wspólne zdjęcia członków Koła:

    
    

9 marca 2017 r.
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
        W związku z upływem kadencji dotychczasowego zarządu koła w dniu 9 marca 2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na wniosek ustępujacego prezesa rozpatrzono prośbę płka Jana Smotrysia o przyjęcie do koła siedleckiego. Mimo znacznej odległości zamieszkania nasz kolega wyraził wolę częstych kontaktów.
     Przystąpiono do głównej części zebrania. Sprawozdanie z działalności koła złozył płk Teodor Woliński, po czym nastąpiło uczczenie minutą ciszy zmarłych kolegów. O złozenie sprawozdania z działalnosci Komisji Rewizyjnej Koła poproszono ppłka Stanisława Frączka, który na zakończenie sprawozdania złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi koła. Absolutorium zostało przegłosowane jednomyślnie, a po nim przystąpiono do dyskusji, w której przewijał sie najczęściej temat zmian sposobu naliczania emerytur i rent, czekających na rozpatrzenie przez Sejm RP.
    Dyskusje podsumował członek Zarządu Głównego Związku i prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Siedlcach - mjr Tadeusz Buzuk.

    
Kolejnym punktem zebrania był wybór nowego zarządu koła nr 1 w Siedlcach. Nowowybrany zarząd odbył pierwsze swoje posiedzenie, podczas którego ustalone zostały funkcje w zarządzie:
     
Nowy zarząd Koła: prezes - płk w st. spocz. Jarosław Tkaczenko (siedzący po prawej), wiceprezes - ppłk pil. w st. spocz. Jan Piekart (stoi I-szy od lewej), sekretarz - kpt w st. spocz. Jerzy Garbaczewski (stoi II-gi od lewej), skarbnik - st. chor. w st. spocz. Jerzy Bareja (stoi IV-ty od lewej), członkowie zarządu - płk w st. spocz. Teodor Woliński (siedzi po lewej) i płk w st. spocz. Jan Smotryś (stoi III-ci od lewej)

20 kwietnia 2017 r.
Mjr w st.spocz. Stanisław Tylingo należy do Związku od 18 marca 1981 r.
    
Na dzisiejszym zebraniu oświadczył ze smutkiem, ze chociaz jest jednym z założycieli Koła, to ze względu na swój wiek (90 lat) oraz bardzo zły stan zdrowia, musi złamać zasadę, ze "kapitan schodzi ostatni" i pozegnać się z nami. Koledzy powstali i milcząc uszanowali Jego decyzję. Wiemy, że była to dla niego decyzja trudna.

Wycieczka do Sankt Petersburga 10-16 lipca 2017 r.
Trzej członkowie naszego Koła w ramach UTW Siedlce uczestniczyli w wycieczce do Wenecji Północy. Jak zwykle, natura nie omieszkała nas zapoznać z typowym klimatem miasta i pozwoliła poznać nie tylko uroki "białych nocy" ale i słońce i deszcz. Taki tam klimat. Zanim dotarliśmy do celu, zwiedziliśmy Wilno:

    
    Kol. Jan z małzonką i kol. Teodor pod Ostrą Bramą w Wilnie.

Po zwiedzeniu Wilna autokar zawiózł nas do Rezekne na Łotwie, gdzie spędziliśmy noc:

    

W Sankt Petersburgu plucha:

    
    

     ... ale było i słonecznie:

    

    

 Od lewej stoją koledzy z Koła siedleckiego: Teodor Woliński, Jan Piekart, Jerzy Bareja

Koniecznie trzeba było zobaczyć "Aurorę":

    

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Kowna:
    

Nowy prezes, nowe zwyczaje.

Były już próby zorganizowania zebrania z piknikiem dla członków siedleckiego Koła, lecz nie zostały one zrealizowane. Nowy prezes Koła postanowił przełamać wszelkie opory i zwołać zebranie na działkach, gdzie pomieszczenia i teren pozwalały na przyjęcie większej grupy ludzi. Wybrano 7 września 2017 r. na termin "plenerowego" zebrania bez względu na pogodę. Postanowiono zaprosić małżonki i działkowiczów, by upowszechnić idee działania naszego Związku.

    

 Zebranie otworzył prezes Koła - płk Jarosław Tkaczenko:
 
   

  Pogoda nie zepsuła nam nastrojów:      
 
   
    

Kilku kolegów zostało wyróznionych medalami zwiazkowymi. Tu: prezes Zarządu Rejonowego i prezes koła z odznaczonymi:
    

Po części oficjalnej wszyscy poszli na kiełbaski, które podpiekaliśmy nad paleniskiem:

    
    
Po zakończeniu spotkania większość uznała, że pomysł należy uznać za trafiony. Nie przeszkodziła pogoda. Nastroje były dobre i optymistyczne. Pierwsze lody zostały więc przełamane.

Zebranie w dniu 14 grudnia 2017 r.
Wiele wskazuje na to, ze to nasze ostatnie zebranie w gościnnym OSK LOK w Siedlcach, gdyz obiekt podlega likwidacji. Członkowie koła zdecydowali kontynuować działalność bez względu na trudności lokalowe. Będziemy szukali nowej siedziby. O tym poinformował prezes koła - płk Jarosław Tkaczenko:

        
            
    
  Kolega Jan Piekart jest członkiem nie tylko naszego Związku. Jest przecież pilotem.

    

Podziękowanie kierowniczce Ośrodka LOK za dotychczasową gościnność i życzliwą współpracę:
    

Ppłk Piotr Robak został odznaczony medalem związkowym przez prezesa Zarządu Rojonowego w Siedlcach - mjra Tadeusza Buzuka:
    

Członkowie koła zostali takze uhonorowani dyplomami okolicznościowymi. Otrzymali je: prezes koła płk Jarosław Tkaczenko oraz ppłk Stanisław Frączek:
    

Nie ma nic cennniejszego dla zespołów ludzkich niz kolezeńskie, czy sąsiedzkie przyjaźnie. Koło siedleckie robiło i robi wszystko, by była należyta współpraca z Zarządem Rejonowym i innymi kołami rejonu. Rok 2017 kończy sie troskami związanymi z siedzibą, lecz cieszy samozaparcie członków koła w kontynuowaniu działalności. 

Zebranie "konspiracyjne" - 15 lutego 2018 r.
Likwidacja oddziałów Ligi Obrony Kraju spowodowała konieczność szukania nowej siedziby dla Zarządu Rejonowego i naszego Koła. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż o odpowiednie lokale w Siedlcach jest trudno. Nauczony doświadczeniami z zebraniem podczas złej pogody na działkach pracowniczych zarząd koła postanowił skorzystać z pomieszczeń piwnicznych w blokach mieszkalnych. Był pewien niepokój, że członków koła może to zniechęcić, jednak pokazali oni determinację w kontynuowaniu działalności Związku w Siedlcach. Na zebranie stawiła się większość kolegów i program został zrealizowany w całości. Jest to dowód potrzeby istnienia Związku. Możemy sie spotykać i mieć radość ze wspólnego ze sobą przebywania. Jest to chyba najważniejsza zaleta działalności związkowej. Wbrew oczekiwaniom części władz państwa nie poddajemy się występującym trudnościom i nadal działamy. Liczymy jednak na to, ze znajdziemy jakąś siedzibę.

   

Po omówieniu ubiegłego roku przyszedł czas na odznaczenia dla wyróżniających się kolegów. Medalem związkowym został odznaczony kol. płk Jan Smotryś:
    

oraz kol. kpt. Władysław Kotlarz:
    

Zebranie u kolegi 
Kłopoty lokalowe skłaniają nas do poszukiwania rozwiązań dla podtrzymania spójności w kole. Tym razem w dniu 10 maja 2018 r. gościnności udzielił nam członek koła - kpt. w st. spocz. Władysław Kotlarz. Doznaliśmy w domu kolegi serdecznego przyjęcia. Była kiełbaska z grilla i nie tylko. Gospodarzom domu serdecznie dziękujemy. 
Tego rodzaju spotkania pozwalają na rozluźnienie atmosfery i nawiązywanie głębszych kontaktów między członkami koła. Na zakończenie zebrania okresowego zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie, do którego zaprosiliśmy gospodynię domu - panią Janinę Kotlarz:
     

Podziękowanie
Kolegom z siedleckiego koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego serdecznie dziękuję za uczestnictwo dnia 22 czerwca 2018 r. w ceremoniach pogrzebowych mojej matki. Uznaję ten fakt za dowód koleżeństwa i przyjaźni panujących w szeregach Naszego Związku. 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=